Een stukje geschiedenis

De geschiedenis van de hier voorgestelde Onze~Lieve~Vrouwgilde of buksgilde, sinds 20 november 1988 voetbooggilde, begon in de grijze nevels van het verleden.
De stichtingsdatum moet men gaan zoeken in het jaar 1642, dit wil zeggen dat de gilde op dit ogenblik 381 jaar oud is.
(meer...)                         

Deze schuttersgilde werd in 1642 gesticht door pastoor Vanderbiest uit Duffel die in dat jaar pastoor te Kalmthout was. Zijn nieuwe kerk was juist terug heropgebouwd (de vorige werd verwoest door de bende van Maarten Van Rossum) en er was gebrek aan geldschieters of in de moderne bewoording sponsors.

Deze gilde heeft destijds in het Kalmthoutse verenigingsleven een voorname rol gespeeld. In 1914 hebben de toenmalige gildebroeders ten gevolge van oorlogsomstandigheden zich van hun geweren ontdaan.
                                                                                                                   
Enkele anekdoten uit het rijk gevulde geschiedenisleven van de Onze~Lieve~Vrouwgilde van Kalmthout.

Tijdens het jaar van haar oprichting in 1642 gebeurde er al een dodelijk ongeval
(meer.....).
De Onze~Lieve~Vrouwgilde schoot toen met het geweer.
Toen de toenmalige Hoofdman werd aangesteld, wilde men aan deze man hulde brengen.
Na de plechtigheid werden nog een aantal herbergen bezocht, vooraleer een herberg binnen te gaan, werden de geweren buiten afgeschoten. Daarna werden ze opgehangen aan haken tegen de muur.
Maar O wee! Toen één der gildebroeders zijn geweer opgehangen had, ging er een schot af en een gildebroeder werd dodelijk getroffen. De zaak werd later in der minne geregeld.

In 1754 werd (door een wet van 10 juli 1711)
(meer....) tegen de gilde een proces ingespannen. Er mochten toen geen ongetrouwde lieden in een vereniging zijn want gewoonlijk kwamen daar ook jonge meisjes op af met als mogelijk gevolg dat deze op het slechte pad zouden kunnen geraken..

De Onze~Lieve~Vrouwgilde stoorde zich niet aan deze ordonnantie en moest bijgevolg voor de vierschaar verschijnen. Gevolg? De toenmalige Hoofdman werd veroordeeld tot een flinke boete en 15 ongetrouwde gildebroeders waaronder de koning vlogen uit de gilde. De tijden zijn veranderd, maar ook de meisjes!

Tussen de twee wereldoorlogen hield de schuttersgilde zich nog alleen bezig met het houden van teerfeesten en het opluisteren van processies. Na de jongste wereldoorlog sloten de overgebleven gildebroeders zich aan bij de Sint-Jorisgilde van Kalmthout die de gildevoorwerpen van de vroegere Onze~Lieve~Vrouwgilde ( 6 zilveren schilden waaronder één daterend van 1652 en het dekenregister) nog altijd in haar bezit heeft.

Als we het woord Sint-Joris uitspreken valt onvermijdelijk het woord "voetboog".
We praten dan over het OUDSTE wapen van de krijgskunde, het wapen dat al in de elfde eeuw gebruikt werd. Vergeten we niet dat dit wapen op het concilie van Lateranen door de toenmalig paus verboden werd. Omdat het zo trefzeker en gevaarlijk was, mocht het enkel gebruikt worden om op de Muzelmannen te schieten.

In 1987 heerste in de St. Jorisgilde van Kalmthout tweedracht. Een groep werd geschorst en scheurde zich af . Zo ontstond er een tweede gilde die de naam aannam van de vroegere gilde: de Onze~Lieve~Vrouwgilde.
Deze gilde ging zich eveneens toeleggen op het gebruik van het MOEILIJKSTE wapen, de ALOUDE VOETBOOG.

De hier voorgestelde Onze~Lieve~Vrouwgilde kreeg op 20 november 1988 de
volwaardige erkenning van de Hoge Gilderaad der Kempen om met de aloude voetboog te schieten. De laatste 30 jaar werden reeds belangrijke schietwedstrijden en gildefeesten gewonnen.

Wij hopen dat men met dit klein beetje uitleg een inzicht gekregen heeft over het reilen en zeilen van een Kempische schuttersgilde. Voor meer uitleg kan men altijd terecht bij één van de gildebroeders-schutters op de schietstand te Kalmthout, Noordeind 52 tegenover Bistro Den Druivelaer.