EEDAFLEGGING van nieuwe GILDEBROEDERS en -ZUSTER

Eerst moeten ze als aspirantgildebroeder of -zuster de gildekamer verlaten om buiten te trakteren op een borrel voor de aanwezigen bij de plechtigheid.

De liefhebber wordt tot gildebroeder of -zuster aangenomen en zal ten overstaan van de hoofdman en al de gildebroeders en -zusters de eed afleggen. Met de twee vingers op de pees van de voetboog zal hij of zij verklaren:

 


Ik beloof de gilde goed en getrouw te zijn, de kaart ende ordonnantie derzelve in al haar punten te achtervolgen,de eer derzelve te helpen meerderen ende haar achterdeel te weren, den Hoofdman,Koning,Dekens en Oudermans gehoorzaam te zijn in hetgene zijlieden in hare officie hun zullen voorhouden ende voorts generalijk te doen gelijk eenen goeden schutter ende Gildebroeder naar oude schutterlijke usantie schuldig is te doen.
Zo waardig helpe mij God en Onze~Lieve~Vrouw.

 Als volwaardig gildelid krijgen ze tenslotte de sluier om , wat weer bier doet vloeien.


En zie ze glunderen

Eedaflegging van 7 gildebroeders in 1989 Onder het toezicht van Hoofdman Etienne Praet en Koning Eric Meeusen.- V.l.n.r. Pierre Heuten, Jan Alen, Rene Vanwesenbeeck, Patrick Lambrechts, Guy Simons, Egwin Kirchner, Luc Simons.