LID WORDEN?
 

Indien je lid wilt worden, zend dan een

met daarin:

- Naam en voornaam
- Geboorte datum
- Adres
- Telefoon / gsm
- e-mailadres


Het jaarlijkse lidgeld is bescheiden gehouden, om iedereen de kans te geven zich aan te sluiten.

Voor 25,00 gewoon lid, steunend lid word je vanaf 30,00 . Dit geeft geen extra privileges, maar is uiteraard heel sympathiek.

Je bijdrage kan je storten op rekening
BE24 9791 4505 7138 van Onze Lieve Vrouwgilde VZW, met in de opmerkingen de vermelding "Lidmaatschap, naam en adres".

Vermeld tevens of je lid of steunend lid wilt worden en hoeveel je wilt bijdragen aan onze werking.

Na ontvangst van je lidgeld, word je lidkaart zo vlug mogelijk toegestuurd.